• การพัฒนาซอฟต์แวร์ chevron_right
 • Seo และ Lead chevron_right
 • เนื้อหา และ AR chevron_right
 • สร้างสรรค์และ UX chevron_right
 • พวกเราคือใคร chevron_right
keyboard_backspace
keyboard_backspace
Emoji Cheat Sheet

อย่างไรก็ตามรหัสอิโมจิบางรหัสนั้นจำได้ไม่ยาก ดังนั้นนี่คือ Emoji Cheat Sheet บางส่วน
✈ การใช้งานนั้นไม่ยาก เพียงแค่มีเบราว์เซอร์ที่อัปเดตหรือเปิดใช้งาน Flash ได้ คลิกรหัสอิโมจิและจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดของคุณ

ส่วนนี้ได้รับการดูแลฟรีโดย Uptle หากคุณมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือปัญหาเกี่ยวกับหน้านี้ โปรดส่งมาที่เราเพื่อตรวจสอบ เนื่องจากนี่เป็นแหล่งข้อมูลฟรี เราจึงไม่ได้รับประกันความพร้อมในการทำงานบนหน้านี้

คน
 • :bowtie:
 • :smile:
 • :simple_smile:
 • :laughing:
 • :blush:
 • :smiley:
 • :relaxed:
 • :smirk:
 • :heart_eyes:
 • :kissing_heart:
 • :kissing_closed_eyes:
 • :flushed:
 • :relieved:
 • :satisfied:
 • :grin:
 • :wink:
 • :stuck_out_tongue_winking_eye:
 • :stuck_out_tongue_closed_eyes:
 • :grinning:
 • :kissing:
 • :kissing_smiling_eyes:
 • :stuck_out_tongue:
 • :sleeping:
 • :worried:
 • :frowning:
 • :anguished:
 • :open_mouth:
 • :grimacing:
 • :confused:
 • :hushed:
 • :expressionless:
 • :unamused:
 • :sweat_smile:
 • :sweat:
 • :disappointed_relieved:
 • :weary:
 • :pensive:
 • :disappointed:
 • :confounded:
 • :fearful:
 • :cold_sweat:
 • :persevere:
 • :cry:
 • :sob:
 • :joy:
 • :astonished:
 • :scream:
 • :neckbeard:
 • :tired_face:
 • :angry:
 • :rage:
 • :triumph:
 • :sleepy:
 • :yum:
 • :mask:
 • :sunglasses:
 • :dizzy_face:
 • :imp:
 • :smiling_imp:
 • :neutral_face:
 • :no_mouth:
 • :innocent:
 • :alien:
 • :yellow_heart:
 • :blue_heart:
 • :purple_heart:
 • :heart:
 • :green_heart:
 • :broken_heart:
 • :heartbeat:
 • :heartpulse:
 • :two_hearts:
 • :revolving_hearts:
 • :cupid:
 • :sparkling_heart:
 • :sparkles:
 • :star:
 • :star2:
 • :dizzy:
 • :boom:
 • :collision:
 • :anger:
 • :exclamation:
 • :question:
 • :grey_exclamation:
 • :grey_question:
 • :zzz:
 • :dash:
 • :sweat_drops:
 • :notes:
 • :musical_note:
 • :fire:
 • :hankey:
 • :poop:
 • :shit:
 • :+1:
 • :thumbsup:
 • :-1:
 • :thumbsdown:
 • :ok_hand:
 • :punch:
 • :facepunch:
 • :fist:
 • :v:
 • :wave:
 • :hand:
 • :raised_hand:
 • :open_hands:
 • :point_up:
 • :point_down:
 • :point_left:
 • :point_right:
 • :raised_hands:
 • :pray:
 • :point_up_2:
 • :clap:
 • :muscle:
 • :metal:
 • :fu:
 • :runner:
 • :running:
 • :couple:
 • :family:
 • :two_men_holding_hands:
 • :two_women_holding_hands:
 • :dancer:
 • :dancers:
 • :ok_woman:
 • :no_good:
 • :information_desk_person:
 • :raising_hand:
 • :bride_with_veil:
 • :person_with_pouting_face:
 • :person_frowning:
 • :bow:
 • :couplekiss:
 • :couple_with_heart:
 • :massage:
 • :haircut:
 • :nail_care:
 • :boy:
 • :girl:
 • :woman:
 • :man:
 • :baby:
 • :older_woman:
 • :older_man:
 • :person_with_blond_hair:
 • :man_with_gua_pi_mao:
 • :man_with_turban:
 • :construction_worker:
 • :cop:
 • :angel:
 • :princess:
 • :smiley_cat:
 • :smile_cat:
 • :heart_eyes_cat:
 • :kissing_cat:
 • :smirk_cat:
 • :scream_cat:
 • :crying_cat_face:
 • :joy_cat:
 • :pouting_cat:
 • :japanese_ogre:
 • :japanese_goblin:
 • :see_no_evil:
 • :hear_no_evil:
 • :speak_no_evil:
 • :guardsman:
 • :skull:
 • :feet:
 • :lips:
 • :kiss:
 • :droplet:
 • :ear:
 • :eyes:
 • :nose:
 • :tongue:
 • :love_letter:
 • :bust_in_silhouette:
 • :busts_in_silhouette:
 • :speech_balloon:
 • :thought_balloon:
 • :feelsgood:
 • :finnadie:
 • :goberserk:
 • :godmode:
 • :hurtrealbad:
 • :rage1:
 • :rage2:
 • :rage3:
 • :rage4:
 • :suspect:
 • :trollface:
ธรรมชาติ
 • :sunny:
 • :umbrella:
 • :cloud:
 • :snowflake:
 • :snowman:
 • :zap:
 • :cyclone:
 • :foggy:
 • :ocean:
 • :cat:
 • :dog:
 • :mouse:
 • :hamster:
 • :rabbit:
 • :wolf:
 • :frog:
 • :tiger:
 • :koala:
 • :bear:
 • :pig:
 • :pig_nose:
 • :cow:
 • :boar:
 • :monkey_face:
 • :monkey:
 • :horse:
 • :racehorse:
 • :camel:
 • :sheep:
 • :elephant:
 • :panda_face:
 • :snake:
 • :bird:
 • :baby_chick:
 • :hatched_chick:
 • :hatching_chick:
 • :chicken:
 • :penguin:
 • :turtle:
 • :bug:
 • :honeybee:
 • :ant:
 • :beetle:
 • :snail:
 • :octopus:
 • :tropical_fish:
 • :fish:
 • :whale:
 • :whale2:
 • :dolphin:
 • :cow2:
 • :ram:
 • :rat:
 • :water_buffalo:
 • :tiger2:
 • :rabbit2:
 • :dragon:
 • :goat:
 • :rooster:
 • :dog2:
 • :pig2:
 • :mouse2:
 • :ox:
 • :dragon_face:
 • :blowfish:
 • :crocodile:
 • :dromedary_camel:
 • :leopard:
 • :cat2:
 • :poodle:
 • :paw_prints:
 • :bouquet:
 • :cherry_blossom:
 • :tulip:
 • :four_leaf_clover:
 • :rose:
 • :sunflower:
 • :hibiscus:
 • :maple_leaf:
 • :leaves:
 • :fallen_leaf:
 • :herb:
 • :mushroom:
 • :cactus:
 • :palm_tree:
 • :evergreen_tree:
 • :deciduous_tree:
 • :chestnut:
 • :seedling:
 • :blossom:
 • :ear_of_rice:
 • :shell:
 • :globe_with_meridians:
 • :sun_with_face:
 • :full_moon_with_face:
 • :new_moon_with_face:
 • :new_moon:
 • :waxing_crescent_moon:
 • :first_quarter_moon:
 • :waxing_gibbous_moon:
 • :full_moon:
 • :waning_gibbous_moon:
 • :last_quarter_moon:
 • :waning_crescent_moon:
 • :last_quarter_moon_with_face:
 • :first_quarter_moon_with_face:
 • :crescent_moon:
 • :earth_africa:
 • :earth_americas:
 • :earth_asia:
 • :volcano:
 • :milky_way:
 • :partly_sunny:
 • :octocat:
 • :squirrel:
วัตถุ
 • :bamboo:
 • :gift_heart:
 • :dolls:
 • :school_satchel:
 • :mortar_board:
 • :flags:
 • :fireworks:
 • :sparkler:
 • :wind_chime:
 • :rice_scene:
 • :jack_o_lantern:
 • :ghost:
 • :santa:
 • :christmas_tree:
 • :gift:
 • :bell:
 • :no_bell:
 • :tanabata_tree:
 • :tada:
 • :confetti_ball:
 • :balloon:
 • :crystal_ball:
 • :cd:
 • :dvd:
 • :floppy_disk:
 • :camera:
 • :video_camera:
 • :movie_camera:
 • :computer:
 • :tv:
 • :iphone:
 • :phone:
 • :telephone:
 • :telephone_receiver:
 • :pager:
 • :fax:
 • :minidisc:
 • :vhs:
 • :sound:
 • :speaker:
 • :mute:
 • :loudspeaker:
 • :mega:
 • :hourglass:
 • :hourglass_flowing_sand:
 • :alarm_clock:
 • :watch:
 • :radio:
 • :satellite:
 • :loop:
 • :mag:
 • :mag_right:
 • :unlock:
 • :lock:
 • :lock_with_ink_pen:
 • :closed_lock_with_key:
 • :key:
 • :bulb:
 • :flashlight:
 • :high_brightness:
 • :low_brightness:
 • :electric_plug:
 • :battery:
 • :calling:
 • :email:
 • :mailbox:
 • :postbox:
 • :bath:
 • :bathtub:
 • :shower:
 • :toilet:
 • :wrench:
 • :nut_and_bolt:
 • :hammer:
 • :seat:
 • :moneybag:
 • :yen:
 • :dollar:
 • :pound:
 • :euro:
 • :credit_card:
 • :money_with_wings:
 • :e-mail:
 • :inbox_tray:
 • :outbox_tray:
 • :envelope:
 • :incoming_envelope:
 • :postal_horn:
 • :mailbox_closed:
 • :mailbox_with_mail:
 • :mailbox_with_no_mail:
 • :package:
 • :door:
 • :smoking:
 • :bomb:
 • :gun:
 • :hocho:
 • :pill:
 • :syringe:
 • :page_facing_up:
 • :page_with_curl:
 • :bookmark_tabs:
 • :bar_chart:
 • :chart_with_upwards_trend:
 • :chart_with_downwards_trend:
 • :scroll:
 • :clipboard:
 • :calendar:
 • :date:
 • :card_index:
 • :file_folder:
 • :open_file_folder:
 • :scissors:
 • :pushpin:
 • :paperclip:
 • :black_nib:
 • :pencil2:
 • :straight_ruler:
 • :triangular_ruler:
 • :closed_book:
 • :green_book:
 • :blue_book:
 • :orange_book:
 • :notebook:
 • :notebook_with_decorative_cover:
 • :ledger:
 • :books:
 • :bookmark:
 • :name_badge:
 • :microscope:
 • :telescope:
 • :newspaper:
 • :football:
 • :basketball:
 • :soccer:
 • :baseball:
 • :tennis:
 • :8ball:
 • :rugby_football:
 • :bowling:
 • :golf:
 • :mountain_bicyclist:
 • :bicyclist:
 • :horse_racing:
 • :snowboarder:
 • :swimmer:
 • :surfer:
 • :ski:
 • :spades:
 • :hearts:
 • :clubs:
 • :diamonds:
 • :gem:
 • :ring:
 • :trophy:
 • :musical_score:
 • :musical_keyboard:
 • :violin:
 • :space_invader:
 • :video_game:
 • :black_joker:
 • :flower_playing_cards:
 • :game_die:
 • :dart:
 • :mahjong:
 • :clapper:
 • :memo:
 • :pencil:
 • :book:
 • :art:
 • :microphone:
 • :headphones:
 • :trumpet:
 • :saxophone:
 • :guitar:
 • :shoe:
 • :sandal:
 • :high_heel:
 • :lipstick:
 • :boot:
 • :shirt:
 • :tshirt:
 • :necktie:
 • :womans_clothes:
 • :dress:
 • :running_shirt_with_sash:
 • :jeans:
 • :kimono:
 • :bikini:
 • :ribbon:
 • :tophat:
 • :crown:
 • :womans_hat:
 • :mans_shoe:
 • :closed_umbrella:
 • :briefcase:
 • :handbag:
 • :pouch:
 • :purse:
 • :eyeglasses:
 • :fishing_pole_and_fish:
 • :coffee:
 • :tea:
 • :sake:
 • :baby_bottle:
 • :beer:
 • :beers:
 • :cocktail:
 • :tropical_drink:
 • :wine_glass:
 • :fork_and_knife:
 • :pizza:
 • :hamburger:
 • :fries:
 • :poultry_leg:
 • :meat_on_bone:
 • :spaghetti:
 • :curry:
 • :fried_shrimp:
 • :bento:
 • :sushi:
 • :fish_cake:
 • :rice_ball:
 • :rice_cracker:
 • :rice:
 • :ramen:
 • :stew:
 • :oden:
 • :dango:
 • :egg:
 • :bread:
 • :doughnut:
 • :custard:
 • :icecream:
 • :ice_cream:
 • :shaved_ice:
 • :birthday:
 • :cake:
 • :cookie:
 • :chocolate_bar:
 • :candy:
 • :lollipop:
 • :honey_pot:
 • :apple:
 • :green_apple:
 • :tangerine:
 • :lemon:
 • :cherries:
 • :grapes:
 • :watermelon:
 • :strawberry:
 • :peach:
 • :melon:
 • :banana:
 • :pear:
 • :pineapple:
 • :sweet_potato:
 • :eggplant:
 • :tomato:
 • :corn:
สถานที่
 • :house:
 • :house_with_garden:
 • :school:
 • :office:
 • :post_office:
 • :hospital:
 • :bank:
 • :convenience_store:
 • :love_hotel:
 • :hotel:
 • :wedding:
 • :church:
 • :department_store:
 • :european_post_office:
 • :city_sunrise:
 • :city_sunset:
 • :japanese_castle:
 • :european_castle:
 • :tent:
 • :factory:
 • :tokyo_tower:
 • :japan:
 • :mount_fuji:
 • :sunrise_over_mountains:
 • :sunrise:
 • :stars:
 • :statue_of_liberty:
 • :bridge_at_night:
 • :carousel_horse:
 • :rainbow:
 • :ferris_wheel:
 • :fountain:
 • :roller_coaster:
 • :ship:
 • :speedboat:
 • :boat:
 • :sailboat:
 • :rowboat:
 • :anchor:
 • :rocket:
 • :airplane:
 • :helicopter:
 • :steam_locomotive:
 • :tram:
 • :mountain_railway:
 • :bike:
 • :aerial_tramway:
 • :suspension_railway:
 • :mountain_cableway:
 • :tractor:
 • :blue_car:
 • :oncoming_automobile:
 • :car:
 • :red_car:
 • :taxi:
 • :oncoming_taxi:
 • :articulated_lorry:
 • :bus:
 • :oncoming_bus:
 • :rotating_light:
 • :police_car:
 • :oncoming_police_car:
 • :fire_engine:
 • :ambulance:
 • :minibus:
 • :truck:
 • :train:
 • :station:
 • :train2:
 • :bullettrain_front:
 • :bullettrain_side:
 • :light_rail:
 • :monorail:
 • :railway_car:
 • :trolleybus:
 • :ticket:
 • :fuelpump:
 • :vertical_traffic_light:
 • :traffic_light:
 • :warning:
 • :construction:
 • :beginner:
 • :atm:
 • :slot_machine:
 • :busstop:
 • :barber:
 • :hotsprings:
 • :checkered_flag:
 • :crossed_flags:
 • :izakaya_lantern:
 • :moyai:
 • :circus_tent:
 • :performing_arts:
 • :round_pushpin:
 • :triangular_flag_on_post:
 • :jp:
 • :kr:
 • :cn:
 • :us:
 • :fr:
 • :es:
 • :it:
 • :ru:
 • :gb:
 • :uk:
 • :de:
สัญลักษณ์
 • :one:
 • :two:
 • :three:
 • :four:
 • :five:
 • :six:
 • :seven:
 • :eight:
 • :nine:
 • :keycap_ten:
 • :1234:
 • :zero:
 • :hash:
 • :symbols:
 • :arrow_backward:
 • :arrow_down:
 • :arrow_forward:
 • :arrow_left:
 • :capital_abcd:
 • :abcd:
 • :abc:
 • :arrow_lower_left:
 • :arrow_lower_right:
 • :arrow_right:
 • :arrow_up:
 • :arrow_upper_left:
 • :arrow_upper_right:
 • :arrow_double_down:
 • :arrow_double_up:
 • :arrow_down_small:
 • :arrow_heading_down:
 • :arrow_heading_up:
 • :leftwards_arrow_with_hook:
 • :arrow_right_hook:
 • :left_right_arrow:
 • :arrow_up_down:
 • :arrow_up_small:
 • :arrows_clockwise:
 • :arrows_counterclockwise:
 • :rewind:
 • :fast_forward:
 • :information_source:
 • :ok:
 • :twisted_rightwards_arrows:
 • :repeat:
 • :repeat_one:
 • :new:
 • :top:
 • :up:
 • :cool:
 • :free:
 • :ng:
 • :cinema:
 • :koko:
 • :signal_strength:
 • :u5272:
 • :u5408:
 • :u55b6:
 • :u6307:
 • :u6708:
 • :u6709:
 • :u6e80:
 • :u7121:
 • :u7533:
 • :u7a7a:
 • :u7981:
 • :sa:
 • :restroom:
 • :mens:
 • :womens:
 • :baby_symbol:
 • :no_smoking:
 • :parking:
 • :wheelchair:
 • :metro:
 • :baggage_claim:
 • :accept:
 • :wc:
 • :potable_water:
 • :put_litter_in_its_place:
 • :secret:
 • :congratulations:
 • :m:
 • :passport_control:
 • :left_luggage:
 • :customs:
 • :ideograph_advantage:
 • :cl:
 • :sos:
 • :id:
 • :no_entry_sign:
 • :underage:
 • :no_mobile_phones:
 • :do_not_litter:
 • :non-potable_water:
 • :no_bicycles:
 • :no_pedestrians:
 • :children_crossing:
 • :no_entry:
 • :eight_spoked_asterisk:
 • :sparkle:
 • :eight_pointed_black_star:
 • :heart_decoration:
 • :vs:
 • :vibration_mode:
 • :mobile_phone_off:
 • :chart:
 • :currency_exchange:
 • :aries:
 • :taurus:
 • :gemini:
 • :cancer:
 • :leo:
 • :virgo:
 • :libra:
 • :scorpius:
 • :sagittarius:
 • :capricorn:
 • :aquarius:
 • :pisces:
 • :ophiuchus:
 • :six_pointed_star:
 • :negative_squared_cross_mark:
 • :a:
 • :b:
 • :ab:
 • :o2:
 • :diamond_shape_with_a_dot_inside:
 • :recycle:
 • :end:
 • :back:
 • :on:
 • :soon:
 • :clock1:
 • :clock130:
 • :clock10:
 • :clock1030:
 • :clock11:
 • :clock1130:
 • :clock12:
 • :clock1230:
 • :clock2:
 • :clock230:
 • :clock3:
 • :clock330:
 • :clock4:
 • :clock430:
 • :clock5:
 • :clock530:
 • :clock6:
 • :clock630:
 • :clock7:
 • :clock730:
 • :clock8:
 • :clock830:
 • :clock9:
 • :clock930:
 • :heavy_dollar_sign:
 • :copyright:
 • :registered:
 • :tm:
 • :x:
 • :heavy_exclamation_mark:
 • :bangbang:
 • :interrobang:
 • :o:
 • :heavy_multiplication_x:
 • :heavy_plus_sign:
 • :heavy_minus_sign:
 • :heavy_division_sign:
 • :white_flower:
 • :100:
 • :heavy_check_mark:
 • :ballot_box_with_check:
 • :radio_button:
 • :link:
 • :curly_loop:
 • :wavy_dash:
 • :part_alternation_mark:
 • :trident:
 • :black_small_square:
 • :white_small_square:
 • :black_medium_small_square:
 • :white_medium_small_square:
 • :black_medium_square:
 • :white_medium_square:
 • :black_large_square:
 • :white_large_square:
 • :white_check_mark:
 • :black_square_button:
 • :white_square_button:
 • :black_circle:
 • :white_circle:
 • :red_circle:
 • :large_blue_circle:
 • :large_blue_diamond:
 • :large_orange_diamond:
 • :small_blue_diamond:
 • :small_orange_diamond:
 • :small_red_triangle:
 • :small_red_triangle_down:
 • :shipit:
แคมป์ไฟ
 • /play secret
 • /play trombone
 • /play crickets
 • /play rimshot
 • /play vuvuzela
 • /play tmyk
 • /play live
 • /play drama
 • /play yeah
 • /play greatjob
 • /play pushit
 • /play nyan
 • /play tada
 • /play ohmy
 • /play bueller
 • /play ohyeah
 • /play 56k
 • /play dangerzone
 • /play horn
 • /play horror
 • /play loggins
 • /play yodel
 • /play sax
 • /play noooo
 • /play heygirl
 • /play inconceivable
 • /play deeper
 • /play whoomp
 • /play clowntown
 • /play what
 • /play bezos
 • /play trololo
 • /play makeitso
 • /play sexyback
 • /play bell
 • /play danielsan
 • /play greyjoy
 • /play story
 • /play dadgummit
 • /play rollout
 • /play cottoneyejoe
 • /play rumble
 • /play guarantee
 • /play unix
 • /play letitgo
 • /play wups
 • /play flawless
 • /play butts
การสอนเกี่ยวกับการใช้งานอีโมจิแบบง่ายๆ
อิโมจิและโซเชียลมีเดีย

Emojis ช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ เรามีการใช้งานอิโมจิเป็นประจำตั้งแต่การใช้โซเชียลมีเดียในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงใช้ในการทำกลยุทธ์การตลาด

ไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมออกแบบที่สื่อสารกับแผนกอื่นหรือไม่ก็ตาม อิโมจิช่วยถ่ายทอดน้ำเสียงและเจตนา ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มักจะหายไปในการแปลเมื่อสื่อสารออนไลน์

Emojis ไม่ใช่รูปแบบการใช้งานที่คุณจะไว้ใช้เฉพาะโอกาสพิเศษเท่านั้น แต่กลายเป็นส่วนสำคัญของจำนวนผู้ใช้ออนไลน์ที่สื่อสารกันทุกวัน ยกตัวอย่างเช่น Facebook หรือ Twitter เมื่อคุณเลื่อนเม้าท์ลง คุณจะเห็นการใช้อิโมจิมากมาย

ครั้งต่อไปหากคุณกำลังพิจารณาแนวทางการทำโซเชียลมีเดียในมุมมองใหม่ๆ ด้วยแคมเปญการตลาดออนไลน์ สามารถค้นหาอีโมจิที่สมบูรณ์แบบได้ที่นี่ใน Emoji Cheat Sheet ของเรา!

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Emoji Cheat Sheet

Q: แพลตฟอร์มใดบ้างที่รองรับรหัสที่พบใน Emoji Cheat Sheet

A: คุณจะพบรายชื่อแพลตฟอร์มที่รองรับรหัสอิโมจิเหล่านี้! จากด้านบนของหน้านี้

Q: ฉันจะคัดลอกโค้ดอิโมจิได้อย่างไร?

A: เพียงคลิกรหัสอิโมจิจากนั้นระบบจะคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดของคุณโดยอัตโนมัติ! จากนั้นคุณสามารถวางลงในแพลตฟอร์มที่รองรับเพื่อส่งอีโมจิของคุณ!

Q: ฉันสามารถค้นหาอีโมจิที่ต้องการได้หรือไม่?

A: ได้! คุณจะพบแถบ “ค้นหาทันใจ” ที่ด้านบนขวาของหน้านี้!